The tree we heard fall: Analyzing the societal processes following focusing events

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindholm Jenny
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 246
ISBN: 978-951-765-812-6
eISBN: 9789517658133

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:22