Bouppteckningarnas kustbor: Ting och redskap som vittnesbörd om näringsmönster i kust- och skärgårdsområden i sydvästra Finland

G3 Licentiate thesis


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Niklas Huldén
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2006
Number of pages: 326


Abstract

Avhandlingen belyser kulturell anpassning i ett kust- och skärgårdsområde från sydvästra Finlands fastland ut till Kökar i den åländska skärgården, ett område som innehåller zoner med växlande maritimt beroende. Tidsmässigt begränsar sig undersökningen till 1700- och 1800-talen och huvudmaterialet består av bouppteckningar. Tonvikten ligger på tidsmässig förändring och rumslig variation gällande näringsmönster med en koncentration på ägodelar med anknytning till resursutnyttjandet inom jordbruk, boskapsskötsel och fiske och i viss mån även jakt. Källkritisk argumentation utgör också ett viktigt tema.

Last updated on 2020-08-07 at 05:39