Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlson, T
Förläggare: Åbo Akademis Förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2000
ISBN: 951-765-048-5


Abstrakt

Hur har den finländska valreklamen utvecklats sedan
1950-talet? Varför förefaller valaffischernas budskap ha
urvattnats? Hur använder partier och kandidater TV-reklam för
att påverka väljarna? är det skillnad på finländsk och utländsk
politisk TV-reklam? Hur utnyttjar kandidater Internet i
valkampanjerna? Finns det särskilda manliga och kvinnliga
reklamstrategier i valkampanjerna?
Sätten att bedriva valkampanj förändrades markant i
finländsk politik under det sena 1900-talet. Valkampanjerna
började genomsyras av den politiska reklamens och
marknadsföringens metoder och språk. I denna avhandling
analyseras den moderna finländska
politiska reklamens strategier, innehåll och uttrycksformer.
Valaffischer, TV-reklam och webbplatser på Internet sätts under
lupp. Internationella jämförelser, analyser över tid samt
bildsemiotiska läsningar företas. En utgångspunkt som förenar
analyserna är att den politiska reklamens strategier och budskap
ska förstås inom bestämda politiska, socioekonomiska, kulturella
och teknologiska sammanhang.


Nyckelord

comparative analyses, FINLAND -- Politics & government -- 1981-, Political advertising, POLITICAL campaigns, POLITICAL candidates, POLITICAL parties

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:59