Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Carlson, T
Publisher: Åbo Akademis Förlag
Place: Åbo
Publication year: 2000
ISBN: 951-765-048-5


Abstract

Hur har den finländska valreklamen utvecklats sedan
1950-talet? Varför förefaller valaffischernas budskap ha
urvattnats? Hur använder partier och kandidater TV-reklam för
att påverka väljarna? är det skillnad på finländsk och utländsk
politisk TV-reklam? Hur utnyttjar kandidater Internet i
valkampanjerna? Finns det särskilda manliga och kvinnliga
reklamstrategier i valkampanjerna?
Sätten att bedriva valkampanj förändrades markant i
finländsk politik under det sena 1900-talet. Valkampanjerna
började genomsyras av den politiska reklamens och
marknadsföringens metoder och språk. I denna avhandling
analyseras den moderna finländska
politiska reklamens strategier, innehåll och uttrycksformer.
Valaffischer, TV-reklam och webbplatser på Internet sätts under
lupp. Internationella jämförelser, analyser över tid samt
bildsemiotiska läsningar företas. En utgångspunkt som förenar
analyserna är att den politiska reklamens strategier och budskap
ska förstås inom bestämda politiska, socioekonomiska, kulturella
och teknologiska sammanhang.


Keywords

comparative analyses, FINLAND -- Politics & government -- 1981-, Political advertising, POLITICAL campaigns, POLITICAL candidates, POLITICAL parties

Last updated on 2020-09-08 at 05:26