Introducing Education for Sustainable Development. Challenges for Students and Teachers

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindroos P
Redaktörer: Leal Filho W, Úbelis A, Bērziņa D
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies
Seriens namn: World Sustainability Series
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 39
ISBN: 978-3-319-14882-3

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:31