Entreprenörskapets Svenskfinland. Företagsamheten och handlingskraften

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henry Nygård
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska kulturfonden
Book title: Makten att kombinera : utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Start page: 125
End page: 143
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-02-04 at 09:08