Fruktan för arbete som en del av livet: om den unga människans hemmastaddhet

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lillemor Östman, Carola Wärnå-Furu, Lisbet Nyström
Publisher: Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.
Publication year: 2016
Journal: Hoitotiede
Volume number: 28
Issue number: 1
Start page: 30
End page: 37


Abstract

Människor sökande efter sin plats i livet kallas i utvecklingspsykologin identitetsformning. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan emellertid sökandet efter den egna platsen förliknas med sökandet efter hemmastaddhet. För hälsan är upplevelsen av hemmastaddhet viktig. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för hur upplevelsen av hemmastaddhet, hos unga som saknar arbets- och studieplats, påverkar deras hälsa. Materialet för studien insamlades genom fotoelicitering från sex unga som hade svårt att hitta en arbets- eller studieplats, varefter det insamlade materialet tolkades hermeneutiskt. Resultatet visar för att unga, som har svårt att hitta arbets- eller studieplats, är frihet i gemenskap viktigt. Genom frihet i gemenskap kan de uppleva hälsa när de söker hemmastaddhet i livet. Frihet i gemenskap lindrar det lidande som deras fruktan för vad arbete som en del av livet innebär.

Keywords: Ungdomar, utslagning, hälsa, hermeneutik, fotoelicitering, identitetsformning.


Last updated on 2020-02-06 at 05:28