Didaktisk handlingskompetens i barnpedagogisk verksamhet

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Björklund
Redaktörer: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christine Furu
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 37
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 23
ISBN: 978-952-12-3279-4
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:10

Dela länk