Att iscensätta det gemensamma. Socialistisk realism och social tendens i Nordens arbetarkonst omkring 1950

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fred Andersson
Förläggare: Taidehistorian seura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: TAHITI
Tidskriftsakronym: TAHITI
Nummer: 4
eISSN: 2242-0665


Abstrakt


Nyckelord

Art History, Labour Movement, Nordic countries, social class

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:12