Master’s Degree Programs in Information Systems: A Global View.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karsten H., Brown S., Carvalho J.A., Donnellan B., Shen J., Tan B., Thouin M., Topi H.
Redaktörer: Jan Seruga and Phil van Deventer
Publiceringsår: 2015
Förläggare: AIS
Moderpublikationens namn: Proceedings of the AIS SIG-ED IAIM 2015 Conference
ISBN: 978-0-620-69179-6

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 06:50