Dimensions of educational and research cooperation in the Baltic Sea Region

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindroos P, Musial K
Redaktörer: Henningsen B, Etzold T, Opitz C
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Baltic Development Forum
Moderpublikationens namn: Political State of the Region Report 2014: Baltic Sea Neighbourhoods – A Mega-Region in Progress?
Seriens namn: Political State of the Region Report
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISBN: 978-87-996254-3-7

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:04