Demographic strategies of plant invaders in temporally varying environments

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Li S-L, Ramula S
Förläggare: Springer Japan KK
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Population Ecology
Volym: 57
Artikelns första sida, sidnummer: 373
Artikelns sista sida, sidnummer: 380
eISSN: 1438-390X

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:14