NoTA (Sub)System Specification Guidelines

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karlå M, Lilius J, Lindqvist J, Porres I, Truscan D, Eriksson T, Latva-Aho A, Rakkola J
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 2008

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:11