Acid hydrolysis of hemicelluloses from hardwood and softwood with homogeneous and heterogeneous catalysts

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Víctor Pérez Martínez
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 140

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:41