Gebrauch der kommissiven Illokution in Stellenanzeigen im japanisch-deutschen Vergleich

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susumu Kuroda, Christopher M. Schmidt
Förläggare: Energeia
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Energeia
Volym: 40
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 05:51