Optimization of a cleaning process for aircraft engine parts

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcus Siiskonen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 68

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 04:23