"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 103
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 231
Artikelns sista sida, sidnummer: 261


Nyckelord

Finland


Dokument


Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 05:24