Underligt att folk kan bli melankoliska och arga av att ha det bra. Maximen som klassikermarkör i Tove Janssons Pappan och havet

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Roger Holmström
Editors: Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publication year: 2015
Book title: Kalejdoskopiska läsningar: vänbok till Janina Orlov
Title of series: Svenska barnboksinstitutets skriftserie
Number in series: 127
Start page: 103
End page: 110
ISSN: 0347-5387

Last updated on 2019-12-12 at 04:02