Formal Service-Oriented Development of Fault Tolerant Communicating Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laibinis L, Troubitsyna E, Leppänen S, Lilius J, Malik Q
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 2006

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 05:26