Growth, toxicity and oxidative stress of a cultured cyanobacterium (Dolichospermum sp.) under different CO2/pH and temperature conditions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Brutemark, Jonna Engström-Öst, Anu Vehmaa, Elena Gorokhova
Förläggare: Wiley-Blackwell Publishing Asia
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Phycological Research
Volym: 63
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 56
Artikelns sista sida, sidnummer: 63
eISSN: 1440-1835


Dokument


Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 03:56