Current MSIS Students' Views on Program Outcomes.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heikki Topi, Helena Karsten, Susan A. Brown, J. A. Carvalho, Brian Donnellan , Jun Shen, Bernard C. Y. Tan, Mark F. Thouin
Redaktörer: Jan Seruga and Phil van Deventer
Förlagsort: Fort Worth, Texas, USA
Publiceringsår: 2015
Förläggare: AIS
Moderpublikationens namn: Proceedings of the AIS SIG-ED IAIM 2015 Conference
ISBN: 978-0-620-69179-6

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:47