Analysis and Transcoding Time Prediction of Online Videos

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tewodors Deneke, Sebastien Lafond, Johan Lilius
Redaktörer: Anthony Y.H. Liao
Förläggare: IEEE Computer Society Conference Publishing Services
Publiceringsår: 2015
Förläggare: IEEE International Symposium on Multimedia
Moderpublikationens namn: 2015 IEEE International Symposium on Multimedia
Artikelns första sida, sidnummer: 319
Artikelns sista sida, sidnummer: 322
ISBN: 978-1-5090-0379-2

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 05:53