Introduktion. Tema: Förgrömmade unge! Det oregerliga barnet/Theme: “You’re Out of Control! The Unruly Child in Children’s Literature

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Förläggare: Svenska barnboksinstitutet
Moderpublikationens namn: Barnboken – Journal of Children's Literature Research
Volym: 37
ISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 07:47