Introduktion/Introduction. Tema: Martha Sandwall-Bergström 100 år/Theme: Martha Sandwall-Bergström 100 Years

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Förläggare: Svenska barnboksinstitutet
Moderpublikationens namn: Barnboken – Journal of Children's Literature Research
Volym: 36
Nummer: 2014
ISSN: 2000-4389


Abstrakt

Introduktion till Barnboken i egenskap av vetenskaplig redaktör för tidskriften.

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 03:39