A Clash of Values

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mika Lassander, Veronika Kahoul, Sofia Sjö, Laura Wickström
Redaktörer: Peter Nynäs, Ruth Illman, Tuomas Martikainen
Publiceringsår: 2015
Förläggare: On the Outskirts of "the Church". Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland
Moderpublikationens namn: On the Outskirts of "the Church" : Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland
Seriens namn: Nordic Studies in Religion and Culture
Nummer i serien: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 53
ISBN: 978-3-643-90571-0
ISSN: 2311-1208

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:50