Opportunistic basal resource simplifies food web structure and functioning of a highly dynamic marine environment

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nolwenn Quillien, Marie C. Nordström, Gauthier Schaal, Erik Bonsdorff, Jacques Grall
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volym: 477
Artikelns första sida, sidnummer: 92
Artikelns sista sida, sidnummer: 102
eISSN: 1879-1697

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:43