Konstruktivt transnationellt grepp

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Petersson
Förläggare: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Arbetarhistoria : meddelande från arbetarrorelsens arkiv och bibliotek
Volym: 153-54
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 62


Abstrakt

Recension: David Mayer/Jürgen Mittag (Hg.), Interventionen: Soziale und kulturelle Entwicklungen durch Arbeiterbewegungen/Interventions: The Impact of Labour Movements on Social and Cultural Development, Linzer Konferenz 2012.

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 08:09