Delaktighet - en central aspekt av demokrati inom småbarnspedagogik

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lundkvist
Redaktörer: Eva Ahlskog-BJörkman & Ann-Christin Furu
Förläggare: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 37
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
ISBN: 978-952-12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 06:30