Politiskt deltagande bland äldre i Finland och Sverige. En studie av deltagandemönster och förklaringar i förändringens ljus

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nygård Mikael, Jakobsson Gunborg
Förläggare: Valtiotieteellinen yhdistys
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Politiikka
Volym: 57
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 147
Artikelns sista sida, sidnummer: 162

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 09:09