Politiskt deltagande bland äldre i Finland och Sverige. En studie av deltagandemönster och förklaringar i förändringens ljus

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nygård Mikael, Jakobsson Gunborg
Publisher: Valtiotieteellinen yhdistys
Publication year: 2015
Journal: Politiikka
Volume number: 57
Issue number: 3
Start page: 147
End page: 162

Last updated on 2019-12-12 at 03:14