Formal Analysis of Proactive, Distributed Routing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Peter Höfner, Maryam Kamali, Luigia Petre
Redaktörer: Calinescu Radu, Rumpe Bernhard
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Lecture Notes in Computer Science
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Formal Methods and Software Engineering, 13th International Conference, SEFM 2015, York, UK, September 7-11, 2015. Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 9276
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 189
ISBN: 978-3-319-22968-3
eISBN: 978-3-319-22969-0
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 03:20