Educational Leadership in HEIs in Finland: – a Thematic Insight into the Rector’s Speech

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christa Tigerstedt
Redaktörer: Timo Aarrevaara, Elisabeth Berg
Förlagsort: Luleå
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Luleå tekniska universitet
Moderpublikationens namn: Higher Education and Research in Academe – who should pay?
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISBN: 978-91-7439-974-5
eISBN: 978-91-7439-975-2

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:22