Blivande barnträdgårdslärare på väg ut i arbetslivet: En studie av vad studerande prioriterar i det kommande pedagogiska arbetet med barn

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikaela Svanbäck-Laaksonen, Johanna Still
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Publisher: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 37
Start page: 91
End page: 108
ISBN: 978-952-12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458-7777


Abstract

Idag avlägger barträdgårdslärarstuderande en pedagogiekandidat examen för att få en formell behörighet och kunna arbeta som pedagogisk ledare i daghem och förskola. Syftet med denna artikel är att synliggöra blivande barnträdgårdslärares tankar om det kommande pedagogiska arbetet med barn. Datamaterialet har samlats in genom enkäter och halvstrukturerade intervjuer med de blivande barnträdgårdslärarna under slutskedet av sina studier. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i olika delar som beskriver professionell kompetens. Dessa delar kan ses i det direkta yrkesutövandet och de har avgörande betydelse för hur vi definierar, analyserar och värderar en yrkesgrupps kompetens. Resultaten presenteras i kvalitativt skilda beskrivningskategorier och det innebär att studien har en fenomenologisk ansats.


Last updated on 2020-12-07 at 04:01