Optimering av energieffektiviteten i tryckluftsnätverket för cementtransport

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Casimir Kasvi
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 124

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:45