Reaction Systems Models for the Self-Assembly of Intermediate Filaments

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Azimi S, Panchal C, Czeizler E, Petre I
Förläggare: Universitatii Bucuresti
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Analele Universitatii Bucuresti : Matematica-Informatica
Volym: LXII
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 24

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 01:36