Diskussioner, samtal, frågelåda och föredrag – fenomen som har präglat lägren

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Birgitta Sarelin
Editors: Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
Publisher: SLEF-Media
Place: Vasa
Publication year: 2016
Book title: Evangelium - Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016
Start page: 122
End page: 129
ISBN: 978-952-5578-61-4


Keywords

Church History, Missiology, Missionary Training, Finnish Missionary Society, väckelserörelser

Last updated on 2019-17-10 at 04:33

Share link