Molecular interaction studies of some Co(III)-surfactants with the transport protein.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vignesh G, Parthiban M, Senthilkumar R, Arunachalam S.
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Tidskriftsakronym: Colloids Surf B Biointerfaces
Volym: 169
Artikelns första sida, sidnummer: 160
Artikelns sista sida, sidnummer: 167

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:42