Unraveling the Molecular Mechanism of Benzothiophene and Benzofuran scaffold merged compounds binding to anti-apoptotic Myeloid cell leukemia 1.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marimuthu P, Singaravelu K.
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 49


Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:14