Рецензия на книгу: Ahti Nikunlassi, Ekaterina Protassova (ред.) (2014).Инструментарий русистики. Ошибки и многоязычие. Slavica Helsingiensia 45. Helsinki: University of Helsinki, 2014.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Larisa Mokroborodova
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Russian language abroad = Русский язык за рубежом
Nummer: Special issue
Artikelns första sida, sidnummer: 44
Artikelns sista sida, sidnummer: 45

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:00