Measuring Forward Error Correction Code Performances by Receiver Coding Gain

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nybom K, Lafond S, Björkqvist J
Publiceringsår: 2008
Moderpublikationens namn: 6th COST 2100 MCM

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:44