Det visionslösa universitetet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurtén
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo, Finland
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: T.272
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 18
eISSN: 0015-248X


Abstrakt

Författaren går igenom den finländska universitets- och forskningspolitiska utvecklingen under de senaste 40 åren. och pekar på aktuella problem för dagens forsknings- och universitetsplanering

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 03:01