Etenevien muistisairauksien varhainen tunnistaminen – neuropsykologinen näkökulma

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jokinen H, Hänninen T, Ylikoski R, Karrasch M, Pulliainen V, Hokkanen L, Poutiainen E, Erkinjuntti T, Hietanen M
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Suomen Lääkärilehti
Volym: 67
Nummer: 23
Artikelns första sida, sidnummer: 1816
Artikelns sista sida, sidnummer: 1822

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:31