Pentecostalism around the Baltic Sea

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Hovi, Ruth Illman
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Seriens namn: Approaching Religion
Nummer i serien: 1
Volym: 5
ISSN: 1799-3121


Nyckelord

Comparative Study of Religion, methodology in the study of religions, Religion

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 07:01