Generation of a neutral FST baseline for testing local adaptation on gill raker number within and between European whitefish ecotypes in the Baltic Sea basin

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M.Y.Ozerov, M.Himberg, T.Aykanat, D.S.Sendek, H.Hägerstrand, A.Verliin, T.Krause, J.Olsson, C.R.Primmer, A.Vasemägi
Förläggare: Wiley Blackwell Publishing Ltd
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Evolutionary Biology
Volym: 28
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 1170
Artikelns sista sida, sidnummer: 1183
eISSN: 1420-9101

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:03