Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1788, 1789 och 1790. Bd 1-2

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: G. von Schantz, Ulf Sundberg
Förlagsort: Kristinehamn
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Ancile Design AB
ISBN: 9789198119121

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 03:32