MMP2 and MMP9 participate in S1P-induced invasion of follicular ML-1 thyroid cancer cells

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kalhori V, Törnquist K
Förläggare: Elsevier Ireland Ltd
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Molecular and Cellular Endocrinology
Volym: 404
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 122
eISSN: 1872-8057

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:37