Targeted delivery of a novel anticancer compound anisomelic acid using chitosan-coated porous silica nanorods for enhancing the apoptotic effect

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Senthilkumar R, Şen Karaman D, Paul P, Björk EM, Odén M, Eriksson JE, Rosenholm JM
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Biomaterials Science
Volym: 3
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 111
eISSN: 2047-4849

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:40