Reaction Systems Models for the Self-Assembly of Intermediate Filaments

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sepinoud Azimi, Charmi Panchal, Eugen Czeizler, Ion Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 15
ISBN: 978-952-12-3187-2

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 09:33