A homogeneous quenching resonance energy transfer assay for the kinetic analysis of the GTPase nucleotide exchange reaction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kopra K, Ligabue A, Wang Q, Syrjänpää M, Blaževitš O, Veltel S, van Adrichem AJ, Hänninen P, Abankwa D, Härmä H
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Tidskriftsakronym: Anal Bioanal Chem
Volym: 406
Nummer: 17
Artikelns första sida, sidnummer: 4147
Artikelns sista sida, sidnummer: 4156
eISSN: 1618-2650

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:33