Skolutveckling som mångprofessionellt samarbete - en inramning av forskningsbaserad utveckling och utvecklingsorienterad forskning

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Uljens
Redaktörer: Michael Uljens
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 283
Artikelns sista sida, sidnummer: 312
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:10